DC-Tech Solutions
 • Despre noi
 • Tehnologii
 • Produse
 • Portofoliu
 • Cariere
 • Contact
 •  

  Termeni și condiții

  DC Tech Solutions

   

  Termenii de utilizare ai conţinutul paginii DCtech se găsesc la adresa www.dc-tech.ro
  Portalul web www.dc-tech.ro (de aici înainte numită pagina web) a fost lansată şi editată de către SC DC Tech Solutions SRL, Slatina, Olt (denumit în continuare “DCtech”).
  Prin accesarea, vizitarea sau utilizarea în orice mod a acestei pagini web confirmaţi că aţi citit, înţeles şi că sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile specificate mai jos, denumite în continuare “Termenii de utilizare”, care reprezintă termenii unui acord între dumneavoastră şi DCtech. Dacă nu sunteţi de acord cu Termenii de utilizare, vă rugăm să nu folosiţi acest site. Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de Termenii de utilizare, vă rugăm să ne contactaţi la adresa office@dc-tech.ro.
  Forma şi conţinutul acestei pagini web şi Termenii de utilizare se pot schimba din diverse motive, fără notificare prealabilă. 
  Vă rugăm să verificaţi în mod periodic Termenii pentru a fi la curent cu posibilele schimbări. 
  Prin continuarea utilizării acestei pagini web se consideră că vă exprimaţi acordul cu privire la Termenii de utilizare, astfel cum au fost revizuiţi.
   
  Termenii de utilizare cuprind următoarele secţiuni:
  1. Termeni de utilizare
  2. Drepturi de autor
  3. Garanţie şi limitarea răspunderii 
  4. Modificarea şi încetarea
   
  1. Termeni de utilizare
  Utilizarea permisă
  Descărcarea şi tipărirea articolelor, informaţiilor, imaginilor, formularelor etc şi examinarea oricăror alte materiale şi a conţinutului acestei pagini web sunt destinate exclusiv uzului personal. Este interzisă afişarea publică, transmiterea, publicarea, modificarea, reproducerea, distribuirea, difuzarea sau vânzarea, duplicarea, expedierea şi orice alt tip de utilizare a conţinutului acestor pagini în întregime sau parţial, precum şi secţiuni sau capitole din conţinut, fără acordul expres prealabil, exprimat în scris al DCtech şi / sau al altor deţinători/titulari ai drepturilor de autor. Chiar dacă un astfel de acord este emis, nu este permisă ştergerea sau modificarea informaţiilor conţinute de acest site cu privire la drepturile de autor şi/sau proprietate intelectuală.
   
  Utilizarea în scopuri comerciale
  Este interzisă utilizarea acestor pagini pentru comerţ, vânzări sau alte activităţi comerciale, altele decât achiziţii ale produselor DCtech. Nu este permisă postarea anunţurilor sau solicitarea de licitaţii pentru produse şi servicii fără permisiunea în scris a DCtech. Sunt interzise trimiterea şi postarea de conţinut obscen, abuziv, vulgar, ameninţător sau indecent, sau inacceptabil ori ilegal, precum şi conţinut care încalcă drepturile oricărei persoane, şi în special conţinutul care cuprinde viruşi sau alte materiale nocive. Utilizatorii îşi asumă răspunderea pentru orice pagubă rezultată din activitatea lor care nu corespunde celor menţionate mai sus, şi pentru orice alte daune ce ar putea rezulta din aceasta. DCtech îşi rezervă dreptul (dar nu şi obligaţia) de a şterge parţial sau total materiale şi conţinut publicate de utilizatorii site-ului său. 
   
  Contribuţii cu conţinut şi materiale
  Prin trimiterea de conţinut şi materiale (incluzând, dar fără a se limita la propuneri, idei, desene, reţete) la această adresă, sunteţi automat de acord că acestea nu vor fi considerate confidenţiale şi sunteţi de acord să cedaţi sau garantaţi că deţinătorul materialelor a fost de acord în mod expres să cedeze în mod exclusiv, irevocabil şi pe durată nelimitată către DCtech dreptul de a folosi, adapta şi schimba, de a integra în alte lucrări, traduceri şi publicaţii, de a transmite şi a distribui la nivel mondial materialele menţionate mai sus în orice mod şi pe orice canal media prezent sau viitor, în orice scop şi cu titlu gratuit. Termenii şi condiţiile stipulate în acest paragraf vor fi aplicabile nelimitat şi nu îşi vor pierde valabilitatea după încetarea Acordului între dumneavoastră şi DCtech.
   
  2. Drepturi de autor
  Conţinutul acestui site este protejat de drepturile de autor aparţinând DCtech, sau acordate DCtech şi deţinute de terţe părţi. DCtech deţine de asemenea dreptul de a edita, selecta şi ordona conţinutul acestui site. În plus, acest site conţine mărci înregistrate, nume de persoane şi alte conţinuturi cu caracter de proprietate intelectuală conferite DCtech sau ai căror titulari sunt terţe părţi care au autorizat DCtech să le utilizeze. Conţinutul acestui site nu poate fi folosit fără acordul prealabil scris al DCtech.
  Fotografii şi imagini video
  Toate imaginile foto şi video, date biografice ale persoanelor şi alte materiale care apar pe aceste pagini de site sunt proprietatea exclusivă DCtech sau au fost downloadate, cu acordul autorilor, de pe site-urile de specialitate. Drepturile de autor pentru toate materialele conţinute de paginile site-ului aparţin DCtech sau terţelor părţi – parteneri.
  DCtech. Toate drepturile sunt rezervate. 
  Entităţile pot primi permisiunea de a folosi aceste materiale doar în scopuri publicitare, editoriale sau informative pentru publicarea în ziare, reviste şi media electronică. Orice altă utilizare a materialelor de pe paginile site-ului DCtech este interzisă. Nu este permisă utilizarea niciunui material cuprins în acest site în legatură cu vânzarea sau oferta de vânzare a unui produs sau serviciu. Permisiunea acordată în mod expres şi metoda de utilizare a acestor pagini nu pot fi transmise, subcontractate sau cedate terţelor persoane fără acordul prealabil expres al DCtech; orice intenţie sau tentativă de transmitere, subcontractare sau desemnare va fi considerată nulă şi lipsită de efecte. Folosind materialele de pe site, utilizatorii se angajează să respecte în totalitate restricţiile, termenii şi cerinţele menţionate aici.
   
  3. Garanţie şi limitarea răspunderii
  DCtech va depune toate diligenţele pentru a publica informaţii cât mai exacte şi actualizate pe paginile sale de site, dar nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la acurateţea şi integralitatea acestora, folosirea acestor informaţii fiind efectuată pe riscul utilizatorului. În afara garanţiilor menţionate în mod expres de DCtech cu privire la produse, DCtech subliniază faptul că toate materialele şi conţinuturile de pe paginile de web trebuie luate „ca atare” şi DCtech nu poate fi trasă la răspundere pentru nicio consecinţă care ar putea să rezulte dintr-o interpretare diferită a materialelor şi conţinuturilor de pe paginile de web. DCtech nu garantează că această adresă de web va putea fi disponibilă şi accesată oricând şi că nu va conţine erori sau viruşi. Toţi utilizatorii îşi exprimă în mod expres acordul de a folosi această adresă pe riscul lor.
  DCtech nu va fi responsabilă pentru niciun prejudiciu sau încălcare (incluzând, dar fără a se limita la prejudiciu direct sau indirect) care ar putea să rezulte din utlizarea sau incapacitatea de a utiliza orice parte din această locaţie de web sau conţinut care a fost publicat sau adăugat aici de către alţi utilizatori, sau prin folosirea oricărei legături la alte "site"-uri web, chiar dacă DCtech este notificată în mod expres cu privire la posibilitatea unor astfel de daune. 
  Agenţiile media şi alţi utilizatori ai acestui website sunt de acord în mod expres să despăgubească DCtech pentru orice reclamaţii, costuri, daune sau obligaţii provenite din utilizarea neglijentă a materialelor de pe site de către acelaşi utilizator, incluzând orice prejudiciu direct, indirect, fortuit, daune directe sau indirecte.
  În plus, DCtech şi furnizorii săi nu îşi asumă nicio responsabilitate legală în ceea ce priveşte acurateţea, întregimea, sau utilitatea datelor, aplicaţiilor, procedeelor sau instrucţiunilor postate aici şi nu va garanta că folosirea acestor date, aplicaţii, procedee, produse sau instrucţiuni nu vor încălca drepturile unor terţe persoane.
   
  Politica de protecţie a datelor cu caracter personal pe website-ul DCtech 
  Este de reţinut că, la momentul accesării acestor pagini, datele dvs. personale rămân confidenţiale, cu excepţia cazului în care utilizatorul îşi exprimă acordul expres cu privire la divulgarea acestora.
  DCtech se obligă să nu dezvăluie către terţi datele dvs. personale, cu excepţia situaţiei în care divulgarea către diverse autorităţi este obligatorie conform normelor legale.
  La trimiterea unui e-mail conţinând date personale care ajută la identificarea dvs, fie sub forma unui e-mail conţinând întrebări sau comentarii sau sub forma unui formular ce trebuie completat, DCtech utilizează aceste informaţii cu scopul de a răspunde solicitarilor dvs. 
   
  Prin trimiterea acestui e-mail/formular vă exprimaţi acordul ca datele dvs. să poată fi trimise către alţi angajaţi sau furnizori care vă pot oferi răspunsuri competente.
   
  Minorii pot utiliza conţinutul website-ului DCtech doar cu permisiunea părinţilor/ custozilor; în caz contrar, DCtech nu îşi asumă nicio răspundere.
   
  Neacordarea drepturilor de publicitate
  Menţionarea oricărui produs, proces sau serviciu, definit prin nume de piaţă, marcă înregistrată, producător, etc nu înseamnă neapărat că DCtech, angajaţii ei sau furnizorii le fac reclamă, le recomandă sau le favorizează. 
   
  Neacordarea drepturilor cu privire la legături externe 
  Prezenţa legăturilor externe nu presupune că DCtech, furnizorii sau sponsorii ei promovează aceste website-uri externe sau informaţiile, produsele ori serviciile conţinute de acestea. 
  Nici DCtech, nici angajaţii, sponsorii sau furnizorii ei nu au niciun control cu privire la informaţia cuprinsă în aceste site-uri, chiar dacă acestea ar conţine sigla DCtech sau a sponsorilor, furnizorilor sau partenerilor DCtech. Legăturile externe existente în aceste pagini sunt conforme cu politica DCtech, care nu-şi asumă nicio răspundere pentru conţinutul vreunui site pe care l-aţi putea accesa prin legătura furnizată pe site-ul DCtech (prin serverele acesteia). Legăturile pot include trimiteri la text, imagini mici, iconiţe sau poze ilustrând site-ul, dar care nu fac reclamă cu privire la vreun produs sau serviciu. Mai mult decât atât, vă aducem la cunoştinţă faptul că o legătură către un site care nu aparţine DCtech nu înseamnă că DCtech girează sau acceptă vreo răspundere pentru conţinutul sau folosirea acelui site web, folosirea acelui site fiind pe propriul dvs. risc.
   
  4. Modificare şi încetare
  DCtech îşi rezervă dreptul în orice moment de a modifica sau de a anula orice parte sau întreg conţinutul acestui web site şi Termenii de Utilizare. Orice astfel de modificări, schimbări, ştergeri sau adăugiri vor intra în vigoare imediat, prin publicarea lor la aceasta adresă sau pe baza unei notifcări prealabile către utilizatori. Termenii de Utilizare se aplică până la încetarea acordului, iniţiată de utilizator sau de DCtech. Încetarea acordului iniţiată de utilizator este posibilă în orice moment şi reprezintă încetarea utilizării acestor pagini şi anularea tuturor materialelor şi conţinutului descărcate şi utilizate de pe acest site.